Paskelbta: 2022-11-18

 

Pranešimas apie parengtas reorganizavimo sąlygas ir būsimą reorganizaciją

 

Šakių rajono savivaldybės taryba 2022 m. spalio 21 d. priėmė sprendimą Nr. T-303 „Dėl pritarimo reorganizuoti viešąsias įstaigas“ , kuriuo nuspręsta reorganizuoti viešąsias  įstaigas Griškabūdžio ambulatoriją  (juridinio asmens kodas 190809860, buveinė – Alyvų g. 1-4,  LT-71295 Griškabūdis, Šakių r.) ir Panemunių ambulatoriją (juridinio asmens kodas 190810115, buveinė – Beržų g. 3,  LT-71483 Plokščiai, Šakių r.) prijungimo būdu prijungiant jas prie reorganizavime dalyvaujančios viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro (juridinio asmens kodas 174411273, buveinė V. Kudirkos g. 19, LT-71124 Šakiuose).

 

Reorganizavimas vykdomas prijungimo būdu – reorganizuojamos Griškabūdžio ir Panemunių ambulatorijos prijungiant prie reorganizavime dalyvaujančios VšĮ Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro.

 

Po reorganizavimo reorganizuojamos įstaigos pasibaigs, o reorganizavime dalyvaujanti įstaiga toliau tęs savo veiklą. Viešosios įstaigos Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centro duomenys ir rekvizitai, nurodyti šiame pranešime, pasibaigus reorganizavimui, nesikeis.

 

Reorganizavimo sąlygos ir kita informacija viešai skelbiami čia:

 

Reorganizavimo sąlygų aprašas 2022-11-18

VšĮ Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras 2021 m. finansinė ir veiklos ataskaitos

VšĮ Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras 2020 m. finansinė ir veiklos ataskaitos

VšĮ Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras 2019 m. finansinė ir veiklos ataskaitos

VšĮ Griškabūdžio ambulatorija 2021 m. finansinė ir veiklos ataskaitos

VšĮ Griškabūdžio ambulatorija 2020 m. finansinė ir veiklos ataskaitos

VšĮ Griškabūdžio ambulatorija 2019 m. finansinė ir veiklos ataskaitos 

VšĮ Panemunių ambulatorija 2021 m. finansinė ir veiklos ataskaitos

VšĮ Panemunių ambulatorija 2020 m. finansinė ir veiklos ataskaitos

VšĮ Panemunių ambulatorija 2019 m. finansinė ir veiklos ataskaitos